Trang chủ

Cảm ơn các quý vị đã dành sự quan tâm của mình cho ngôi trường của chúng tôi.

HIBS là trường bán trú, nơi cung cấp chương trìnhgiáo dục chất lượng trong bầu không khí yêu thương tích cực cho học sinh của tất cả các quốc tịch. Trên cơ sở hàng ngày chúng tôi cung cấp làm giàu học tập trong một bầu không khí gia đình theo định hướng và yêu thương. Giáo viên nước ngoài và Việt Nam tay cầm của chúng tôi mang lại một sự hiện diện tốt bụng đến lớp học của họ trong khi thấm nhuần học bổng và toàn vẹn đạo đức. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm tới HIBS. Chúng tôi mong được nói chuyện với quý vị về những gì trường chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị và con em mình.

LIÊN HỆ
Contact us
VIDEOS
HỆ THỐNG
DATABASE
LIÊN HỆ
Contact us
VIDEOS
HỆ THỐNG
DATABASE

Trang chủ

Cảm ơn các quý vị đã dành sự quan tâm của mình cho ngôi trường của chúng tôi.

HIBS là trường bán trú, nơi cung cấp chương trìnhgiáo dục chất lượng trong bầu không khí yêu thương tích cực cho học sinh của tất cả các quốc tịch. Trên cơ sở hàng ngày chúng tôi cung cấp làm giàu học tập trong một bầu không khí gia đình theo định hướng và yêu thương. Giáo viên nước ngoài và Việt Nam tay cầm của chúng tôi mang lại một sự hiện diện tốt bụng đến lớp học của họ trong khi thấm nhuần học bổng và toàn vẹn đạo đức. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm tới HIBS. Chúng tôi mong được nói chuyện với quý vị về những gì trường chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị và con em mình.

LIÊN HỆ
Contact us
VIDEOS
HỆ THỐNG
DATABASE